Lymfatiska kärl är små blodkärl som utgör ett nätverk

0
Rate this post

Tack vare detta nätverk kan den tidigare nämnda lymfan (lymf) flöda fritt i hela människokroppen.

 • Lymfkärl dränerar lymfan från vävnaderna till blodomloppet.
 • Lymfkörtlar finns på flera ställen på kroppen, t.ex.
 • på halsen,
 • under armhålorna,
 • bakom öronen,
 • i ljumsken.

Deras uppgift är att filtrera ämnen som är skadliga för kroppen. Lymf samlar sådana ämnen från mänskliga vävnader.

Ett annat element i lymfsystemet är lymfocyter, dvs. Vita blod celler.

Lymfocyter finns i lymfkörtlar och har en mycket ansvarsfull roll i människokroppen – de bekämpar infektioner och hindrar dem från att spridas vidare.Det är dock inte bara lymfocyter som bekämpar virus och andra infektioner i din kropp.

Lymfvävnad spelar också en roll i detta

Lymforganen inkluderar:

 • märg,
 • bräss,
 • mjälte,
 • palatina tonsiller,
 • lymfkörtlar.

Benmärgen är en svampig vävnad som finns i de platta och långa benen (inuti).

Det är i benmärgen som kroppens väsentliga röda blodkroppar bildas, det vill säga röda blodkroppar som transporterar syre till lungorna; de ovan nämnda lymfocyterna (vita blodkroppar), ansvariga för att skydda kroppen mot infektioner, och blodplättar (så kallade trombocyter) som är involverade i koaguleringsprocessen.

 1. Tymus är belägen i den centrala delen av bröstet, i det retrosternala området.
 2. Dess uppgift är att syntetisera hormoner och stödja immunförsvaret.
 3. Mjälten är det största organet i lymfsystemet.

Det är viktigt för att upprätthålla balansen av kroppsvätskor och ansvarar för produktionen av proteinantikroppar, s.k. immunglobiner.Ett annat lymforgan är de palatina tonsillerna, det vill säga små kluster av lymfoid vävnad.De palatina tonsillerna är belägna inom näset i halsen, på dess sidovägg.

De är en del av immunsystemet eftersom de producerar antigener (ämnen som används för att göra immunantikroppar).Lymfkörtlar ligger längs lymfkärlens lopp och deras uppgift är att filtrera lymfan som finns i kärlen och att producera antikroppar.

Som du kan se har lymfsystemet många uppgifter och är avgörande för att kroppen ska fungera väl eftersom det spelar en viktig roll för att upprätthålla den övergripande immuniteten.Även om det skyddar kroppen mot många sjukdomar, kan det i sig själv utsättas för många sjukdomar.

Vad kan sjukdomar i lymfsystemet vara?

 1. Lymfatiska systemet – lymfödem och tonsillit
 2. Det kan finnas flera hälsoproblem relaterade till lymfsystemet.
 3. En av dem är lymfödem (lymfödem), som är svullnad av en eller flera lemmar.
 4. Det uppstår när lymfkärlen är blockerade eller oförmögna att dränera lymfvätskan från vävnaderna.

Vad kan sjukdomar i lymfsystemet varaLymfödem kan orsakas av medfödda abnormiteter eller kan uppstå som ett resultat av förvärvad skada på lymfkärl (som orsakar mekaniska skador, kirurgi, bakteriella, svamp- och andra infektioner).

Lymfödem är en kronisk sjukdom som är svår att behandla, men om den inte behandlas kan den orsaka allvarliga komplikationer, så sjukdomen bör inte ignoreras.Behandling av lymfödem baseras på regelbunden lymfdränage, kompressionsterapi och allmän fysisk rehabilitering.

Det är dock inte möjligt att bota sjukdomen helt.

Akut lymfangit är en annan sjukdom i lymfsystemet som oftast drabbar de nedre extremiteterna.Det utvecklas när virus eller bakterier kommer in i lymfkanalerna.Detta kan ske till följd av skador på lymfkärlens väggar, till exempel till följd av ett skärsår.

Sjukdomen kan diagnostiseras av lymfadenopati, hög temperatur, frossa och allmän sjukdomskänsla, men det första huvudsymptomet på akut lymfangit är oregelbunden, linjär och smärtsam rodnad i det drabbade kärlets område.

Behandling utförs vanligtvis med antibiotika på grund av den vanligaste – bakteriella – grunden för sjukdomen.