Migrän – vad är det?

Ordet migrän kommer från franskan, men det kan härledas till det grekiska ordet hemicrania som betyder “halva huvudskålen”.

Migrän är en mycket smärtsam huvudvärk. Den drabbar ofta bara ena sidan av huvudet och kan föregås av synrubbningar som ofta följs av illamående och kräkningar.

Hur länge har migrän varit känd?

Migrän återfinns i alla kulturer och har varit känd sedan mycket länge.

Redan 7000 år före Kristus använde den tidens läkare det som kallas trepanation, kanske för att frisläppa demoner och onda andar som man trodde förorsakade huvudvärken. Man utförde operationer med en trepan, en 20 cm lång “stenmejsel”, som man lät rotera igenom huvudskålens hårda parti med tvivelaktiga resultat.

Även Hippocrates, läkekonstens fader, (460-370 f Kr) visade intresse för sjukdomen och beskriver migränsymtomen i sitt verk “Obiter dicta”.Hur länge har migrän varit känd

Olika slags migrän

Migrän med aura har ett markerat förstadium som ofta består av synupplevelser, såsom blixtar och andra störningar.

Migrän utan aura har inget markerat förstadium förutom att man känner sig dålig och lättirriterad. Migränattacken varar alltifrån en halvtimme upp till tre dygn; ofta behöver man ytterligare en eller två dagar för att återhämta sig.

Vid migrän med aura får man ofta en varningssignal. Varningssignalen kan vara att man mår extra bra dagen före en attack. Irritation, synrubbningar, trötthet eller hyperaktivitet är andra signaler.

En del får stickningar eller tappar känseln i ena handen, i en arm, och/eller i ena ansiktshalvan.

Menstruationsrelaterad migrän: Migränattacker som uppträder under en period från tre dagar före till fem dagar efter att menstruationsblödningen har börjat.

P-piller förvärrar migränhuvudvärken för de flesta men hjälper däremot andra.

Under graviditet och amning upplever många en förbättring, speciellt kvinnor som har migrän utan aura, medan andra får en kraftig ökning av migränanfallen.

Efter klimakteriet blir migränanfallen oftast lidrigare och kan i bästa fall försvinna helt, medan vissa kvinnor har kvar sin migrän även i högre åldrar.

Eftersom få av oss har tid att lära sig om många kunskapsområden samtidigt, särskilt med dagens rusning i världen omkring oss, är det värt att anförtro detta ämne till specialister. Därför hittar du på sidorna i vår portal relevanta studier som gör att du snabbt kan ta upp den viktigaste informationen. Därför inbjuder vi dig att hålla dig uppdaterad.