Skane

0
Rate this post

Och det är just på basis av kliniska symtom som sjukdomen kan diagnostiseras.

En stor ledtråd för läkare är en betydande ökning av aktiviteten av pankreasenzymer i blodserum och urin.Diagnosen bekräftas vanligtvis med ultraljud och datortomografi.Om akut pankreatit utvecklas måste den behandlas på sjukhus.

Hur är det med behandlingen av akut pankreatit?

Behandlingen är vanligtvis baserad på administrering av läkemedel – smärtstillande medel och läkemedel som minskar utsöndringen av bukspottkörteljuice (som förstör organets celler).

 • Ibland är det nödvändigt att sätta på ett antibiotikum.
 • Dessutom är kosten viktig för att behandla sjukdomen.
 • I början används ofta fasta eller intravenös näring.
 • Pankreatit kan också vara kronisk.

CP, eller kronisk pankreatit (ICD-10: K86), är en lindrigare sjukdom, men återkommande och progressiv över tid.Tyvärr har CP irreversibla effekter, vilket leder till gradvis försämring av detta organs exokrina och endokrina funktion.

Den bakomliggande orsaken till sjukdomen är alkoholmissbruk, även om det också kan uppstå som ett resultat av fetma, användning av vissa mediciner eller rökning.

Och vad är kronisk pankreatit manifesterad?

Symtom på CP inkluderar:

 • viktminskning
 • kliande hud
 • diarre
 • förhöjda blodsockernivåer och till och med utveckla diabetes.

Kronisk pankreatit är inte lätt att diagnostisera (sjukdomen tar år att utveckla)

Diagnosen bekräftas av:

 • intervju och fysisk undersökning,
 • betydande grad av skada på pankreasparenkymet (ca 90%).
 • förekomsten av förkalkningar och avlagringar som är synliga i avbildningstester.

Behandling av CP bygger till stor del på livsstilsförändringar, inklusive obligatoriska kostförändringar, och användning av enzympreparat och smärtstillande medel.En annan, mindre vanlig form av pankreatit är AZT, eller autoimmun pankreatit.

Faktum är att diagnosen av sjukdomen var relativt ny och det finns fortfarande ingen djupgående kunskap om denna sjukdom.Det är känt att sjukdomen kan samexistera med andra immunsjukdomar, såsom inflammatorisk tarmsjukdom eller reumatoid artrit.

Kronisk pankreatit är inte lätt att diagnostisera (sjukdomen tar år att utveckla)För att diagnostisera sjukdomen tas dock hänsyn till närvaron av IgG4-antikroppar, typiska histopatologiska förändringar och reaktion på steroider.

Hur är det med AZT-behandling?

Behandling av denna typ av pankreatit innebär användning av glukokortikoider, och detta är vanligtvis tillräckligt (förutsatt att sjukdomen har diagnostiserats korrekt). Bukspottkörtelcancer och bukspottkörtelstenar kan också vara andra sjukdomar i bukspottkörteln.

Bukspottkörtelcancer (ICD-10: C25) hittas vanligtvis i ett framskridet stadium och är förknippat med utvecklingen av en tumör.Symtomen (allvarligheten) och prognosen beror på dess storlek.Det senare beror också på graden av lymfkörtelpåverkan.Diagnosen av sjukdomen baseras på att utföra magnetröntgen, ultraljud, datortomografi och ibland även på biopsi och laparoskopi.

 1. Bukspottkörtelcancer kan till exempel bero på obehandlad diabetes, kronisk pankreatit eller fetma.
 2. Det är precis vad: övervikt, fetma och diabetes är de främsta riskfaktorerna för sjukdomen.
 3. Stenar i bukspottkörtelgången är en sjukdom som uppstår i huvudkanalen i bukspottkörteln och uppstår till exempel i samband med akut pankreatit.
 4. Stenar i pankreaskanalen kan också utvecklas med hyperparatyreoidism (som ett resultat av ökade nivåer av kalcium och fosfat i blodet).
 5. Symtom på sjukdomen kan vara gulsot, kräkningar, feber och svår buksmärta.
 6. Sjukdomen behandlas genom att avlägsna avlagringar från pankreaskanalen.