Barn och huvudvärk

0
Rate this post

En av de vanligaste typerna av frustration hos barn är stresshuvudvärk.

Om barn i förskoleåldern upplever frustrationer, utan att riktigt må illa och att kräkas, kan de ha stressfrustrationer.Äldre barn förklarar ofta besvären som en stress framför sig eller som ett band runt huvudet som efter det långsamt blir en mindre smärta. I ett senare skede kan smärtan förstärkas för att säkerställa att den stör collegejobbet.

Vid stressmigrän ökar muskelmassaspänningen i nacke, panna, käkar samt vid de heliga platserna. Musklerna kan också kännas ömma när du trycker på dem. Besvären kan vara allt från en halvtimme i ungefär flera dagar.

Orsaker

Problem med syn eller hörsel, obehag i axlar och nacke, felaktig viloplacering, dåligt luftflöde, modifieringar i käkleder, tänder eller attacker kan orsaka migrän.Stress och oro, oro, effektivitetsångest, överstimulering – “för mycket att göra”, kontakter med kamrater och även instruktörer, hushållsförhållandena eller nedstämdhet är dessutom aspekter som kan orsaka spänningshuvudvärk.

När det gäller spänningshuvudvärk hos barn är det nödvändigt att kolla upp och försöka hantera eventuella yttre orsaker som hot, problem på institution eller olika andra tvister. Prata om hur hela barnets liv ser ut.

Förebyggande

Det är viktigt att instruera barn med stressmigrän att förebygga migränen i början med hjälp av sina alldeles egna procedurer, till exempel:

– Genom att föra en migrändagbok kan föräldrar såväl som barn kartlägga orsaksfaktorer och sedan upptäcka sätt att förebygga dem.

– Genom att lära sig någon form av fritidsteknik.

– Genom att stärka barnets kroppsförståelse och även rörelseförmåga genom till exempel stretching eller massage.

Pediatrisk migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom som kan börja i tidig barndom. Barn kan få anfall som får dem att skrika, bleka och även kräkas. Också allvarliga buksmärtor kan vara migränhuvudvärk.

Migränfrustrationer är typiskt genetiska, det vill säga man ärver en benägenhet att etablera migrän under särskilda problem.Pediatrisk migrän identifieras av en frekvent frustration med minst 2 av följande symtom:

  • illamående samt/eller kräks,
  • pulserande och/eller halvsidig migrän som förvärras vid fysisk aktivitet,
  • känslighet för sken, ljus och även lukt.

Det är också vanligt vid migrän som migränen förstärker med huvudet såväl som annat kroppsspråk. Vanligtvis är besvären lindriga när barnet har kräkts. Efter ett antal timmars vila kan barnet återvinnas fullt ut.

Hos små barn kan anfallen vara mindre än en timme, men vanligtvis varar ett anfall mellan 2 och 8 timmar. Barn som har migrän har ofta också en tendens till åksjuka. Svaghet kan förekomma.

Pediatrisk migränhuvudvärk med aura

Auran uppstår vanligtvis före huvudvärkstadiet och varar 10-30 minuter, sällan mer än 60 minuter, samt försvinner vanligtvis innan frustrationen börjar.

Den vanligaste formen av humör är synnedsättning, som kan orsaka enspårig sinne såväl som flimmer. En annan auraupplevelse är sensoriska störningar som bara påverkar ena halvan av kroppen. Du kan dessutom ha talsvårigheter eller lyssna på funktionsnedsättningar innan frustrationen kommer.

Magen migrän huvudvärk och även cykliska kräkningar

Magsmigrän samt cykliska kräksjuka är föregångare till typiska migrän och medför ihållande episoder av illamående och allvarliga buksmärtor, så kallade rutinbesvär, som förhindrar barnets normala sysslor.

Vid magmigrän är smärtan i allmänhet runt naveln, men den kan dessutom vara diffust lokal. Anfallen kan variera mellan en timme och tre dagar. Andra tecken och symtom är spolning som uppfylls av blekhet, illamående, känslighetsnivå för ljus och buller. Yrsel kan också inträffa och det är också vanligt att barnet besväras av illamående.

Magsmigränhuvudvärk såväl som cykliska kräkningar inträffar ofta före tonåren. Vid någon tidpunkt, när barnet blir äldre, ersätts bukbesvären i många fall av migränhuvudvärk.

Utlösande variabler

Klimatanpassningar, stress och ångest, fritid efter stress, humör, stress och ångest, flimrande ljus, starkt solsken, tittar på tv, fasta dofter, citrusfrukter, läcker choklad, aptit, för lite eller överdriven sömn kan vara utlösande faktorer.

De aspekter som utlöser migränhuvudvärk är väldigt privata. Följaktligen är det viktigt att mammor och pappor och barn tillsammans, med hjälp av en frustrationsdagbok, försöker ta reda på vad som aktiverar migränhuvudvärk.

Behandling

En ung person som drabbas av migränhuvudvärk bör omedelbart erbjudas chansen att vila i ett mörkt, tyst område och även hjälpa till att luta sig tillbaka.Så småningom kommer det att bli aktuellt att prova mediciner för att lindra migränanfall.

För majoriteten av ungdomar med migrän räcker det med sömn och/eller mindre komplexa läkemedel som acetylsalicylsyra (t.ex. Albyl minor), paracetamol (t.ex. Panodil eller Alvedon) eller NSAID (t.ex. Naprosyn eller Naproxen). Läkemedel mot illamående kan användas som tilläggsbehandling.

Vid extrema migränanfall kan du även prova medicinering med triptaner (till exempel Imigran nässpray) från 12 års ålder. All medicinbehandling för barn bör skräddarsys efter ålder, vikt och även doseringstyp och även alltid göras. i bedömning med en läkare.

Magmigrän behandlas på samma sätt som olika andra migräner, men vanligtvis är behovet av illamåendemedicin större. De barn som behöver mediciner ska ta med sig en låda beprövade och undersökta mediciner i bästa dos till högskolan. Pedagoger och skolsköterskor måste informeras om dosering.

Förebyggande terapi

Den viktigaste förebyggande behandlingen är att förhindra triggers. Rutinätande såväl som vilorutiner är också avgörande.Ändå kan barn som har regelbundna anfall behöva förebyggande klinisk behandling med betablockerare (som Inderal eller Seloken).Det händer att en och samma barn har både spänningsmigrän och migränhuvudvärk.