MigränBladet

0
Rate this post

MigränBladet är vår deltagarpublikation och den ges ut i fyra koncerner årligen.

Vi skriver om projekten Migränförbundet arbetar med, nya mediciner och även olika behandlingar, och även berättar vi om vardagen för individer med migränhuvudvärk. Vi publicerar dessutom deltagarnas alldeles egna berättelser, hemsamling samt synpunkter.

MigränBladet har en förfrågningsspalt för medicinska frågor “Läkaren har ordet”, insändare, Föreningsnytt och även Tipset är diverse andra vinjetter i skriften.

Gå med i MigränBladet

Vi hoppas verkligen att ni – deltagare/ läsare – fortsätter att gå med i MigränBladet Skriv kort så att vi kan få ett antal betalningar. Vi förbehåller oss rätten att ändra meddelandena.Ange namn, adress och telefonnummer. I tidningen är insändaren auktoriserad med namn eller möjlig signatur.

  • Du får MigränBladet utan kostnad som deltagare i SMIF.
  • Anmälningskostnaden för vår tidning MigränBladet.
  • är 175 kr.

Ansvarig författare:

Eva Ermenz

Redaktör:

Britta Hjort Ekström

Innehållskommitté:

Eva Ermenz, Britta Hjort Ekström, Svea Olofsdotter, Kerstin Svedberg samt Barbro Wirén

Adress:

  • MigränBladet
  • Svenska Migränhuvudvärksorganisationen
  • Banérgatan 55
  • 115 53 STOCKHOLM
  • Fax 08-660 01 77
  • mejl: [email protected]